Xem tuổi hợp nhau 1979

Chọn chính xác năm sinh để có kết quả tốt nhất

1. Nữ sinh năm 1979 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi 1979 càng tốt
Năm sinh Điểm LUẬN GIẢI HỢP TUỔI
1969 7 Nữ 1979 hợp với nam 1969
1972 7 Nữ 1979 hợp với nam 1972
1973 7 Nữ 1979 hợp với nam 1973
1978 7 Nữ 1979 hợp với nam 1978
1981 9 Nữ 1979 hợp với nam 1981
1987 8 Nữ 1979 hợp với nam 1987
1990 10 Nữ 1979 hợp với nam 1990
1991 9 Nữ 1979 hợp với nam 1991

2. Nam sinh năm 1979 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi 1979 càng tốt
Năm sinh Điểm LUẬN GIẢI HỢP TUỔI
1971 7 Nam 1979 hợp với nữ 1971
1976 8 Nam 1979 hợp với nữ 1976
1977 10 Nam 1979 hợp với nữ 1977
1980 8 Nam 1979 hợp với nữ 1980
1986 8 Nam 1979 hợp với nữ 1986
1989 8 Nam 1979 hợp với nữ 1989

Xem tuổi hợp nhau 1979

TỬ VI

XEM TUỔI

XEM TƯỚNG