Chính Sách

- Các nội dung do Tuvidongtay.com cung cấp đều mang tính chất tham khảo và miễn phí. Các nhà tài trợ quảng cáo là nguồn cung cấp kinh phí để Tuvidongtay.com tiếp tục vận hành và phát triển. Khi có nhu cầu đặt quảng cáo, quý bạn xin liên hệ qua email tuvidongtay.com@gmail.com. 

- Tuvidongtay.com sẽ không chịu trách nhiệm nếu 1 bên thứ 3 mang áp dụng gây thiệt hại về tinh thần và mất mát nào. 

- Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại về bất kỳ khiếu nại phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của mình. 

- Tuvidongtay.com hoàn toàn có quyền hủy hoặc kết thúc hợp tác nếu quý đối tác vi phạm hợp đồng.