Mắt 3 mí là gì & Mắt ba mí #Tốt hay #Xấu theo nhân tướng học?

Trong nhân tướng học, mắt ba mí có sự ảnh hưởng lớn tới tính cách cũng như vận mệnh của mỗi người. Dựa vào đặc điểm đôi mắt có thể nhận định được phẩm chất, tính cách, tướng số của người đó. Vậy mắt 3 mí là gì? Mắt 3...
17/12/2020