Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ lớn của người Việt Nam. Vào ngày này người ta thường đi chùa chiền để tham gia lễ cúng vu lan hoặc về đoàn tụ cùng gia đình, làm lễ cúng cô hồn hay còn gọi là lễ cúng xá tội vong nhân. Ngoài việc chuẩn bị các lễ vật cúng thì văn khấn rằm tháng 7 âm lịch cúng được chú trọng và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về ngày lễ truyền thống tốt đẹp này cũng như tham khảo nội dung bài văn khấn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà như thế nào nhé.

Tìm hiểu chung về rằm tháng 7 âm lịch

Cúng rằm tháng 7 âm lịch là truyền thống tốt đẹp trong văn hóa tâm linh người Việt đã có từ lâu đời. Rằm tháng 7 có phần hơi đặc biệt hơn so với các ngày rằm khác trong năm. Bởi tháng 7 còn được gọi là tháng cô hồn. Rằm tháng 7 có hai ý nghĩa vừa là lễ cúng vu lan báo hiếu vừa là cúng cô hồn, xá tội vong nhân. Tuy nhiên hai lễ cúng này được thực hiện vào hai thời điểm khác nhau và với mục đích khác nhau.

Cúng rằm tháng 7 cần thực hiện theo thứ tự: đầu tiên là cúng tạ ơn thần linh trong nhà. Sau đó là cúng vu lan tại nhà với mục đích thể hiện tấm lòng hiếu thảo, tưởng nhớ tới công ơn sinh thành của tổ tiên, cha mẹ. Cuối cùng mới là lễ cúng cô hồn được thực hiện ngoài trời, ngoài ngõ với mục đích bố thí cho các cô hồn và cầu siêu cho các vong linh vất vưởng, không nơi thờ cúng.

Cách cúng rằm tháng 7 thần linh tại nhà &Văn khấn rằm tháng 7 #ĐÚNG nhất
Cách cúng rằm tháng 7 thần linh tại nhà &Văn khấn rằm tháng 7 #ĐÚNG nhất

Vì những mục đích, ý nghĩa của các lễ cúng khác nhau. Do đó văn khấn rằm tháng 7 cũng cần được chuẩn bị 3 bài cúng khác nhau bao gồm: văn khấn rằm tháng 7, văn khấn vu lan tại nhà và văn khấn cô hồn. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Cúng rằm tháng 7 thần linh tại nhà &Văn khấn rằm tháng 7  

Cách chuẩn bị lễ vật cúng rằm tháng 7 thần linh tại nhà

Cúng rằm tháng 7 cần cúng thần linh tại nhà trước tiên. Gia chủ cần chuẩn bị các lễ vật cúng sau đây:

 • Hoa quả tươi
 • Bánh kẹo
 • Tiền vàng mã: dành cho ban thổ công
 • Nước: 5 ly nhỏ
 • Đèn/nến
 • 3 cây nhang
 •  Cỗ cúng
 • Văn khấn rằm tháng 7 

Tất cả đều được bày biện, sắp xếp một cách trang nghiêm trên bàn thờ.

Văn khấn rằm tháng 7 thần linh tại nhà

“Con Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, kính lạy ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch năm ………………… 

Tín chủ con tên là:…………………………………. ngụ tại …. thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cúng dâng trước án.

Con xin cúi lạy thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay đúng ngày Lễ Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, các đấng thần linh đã chở che, công đức lớn lao này không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, tín chủ con cùng toàn gia xin được đọc văn khấn rằm tháng 7 và kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, mong các vị thần linh chấp thuận, phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con luôn được khỏe mạnh, bình an, công việc hanh thông, mọi sự may mắn.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

A Di Đà Phật!”

Cúng rằm tháng 7 gia tiên tại nhà

Cách chuẩn bị lễ vật cúng rằm tháng 7 gia tiên tại nhà

Sau khi cúng thần linh trong nhà, gia chủ tiến hành cúng gia tiên. Đây còn được xem là lễ cúng vu lan tại nhà. Gia chủ cần chuẩn bị các lễ vật cúng sau đây:

 • Hoa quả tươi
 • Bánh kẹo
 • Tiền vàng mã: dành cho ban tổ tiên
 • Nước: 5 ly nhỏ
 • Đèn/nến
 • 3 cây nhang
 • Cỗ cúng
 • Tất cả đều được bày biện, sắp xếp một cách trang nghiêm trên bàn thờ.

Ngoài ra, nên ghi chép văn khấn rằm tháng 7 hoặc học thuộc văn khấn rằm tháng 7 để khi cúng được thành tâm nhất!

Văn khấn rằm tháng 7 gia tiên tại nhà

“Nam mô A di đà Phật (khấn đọc 3 lần)

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát  (khấn đọc 3 lần)

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ …………………… và chư vị hương linh (đọc tên những người được thờ cúng trong nhà)

Hôm nay ngày rằm tháng 7 âm lịch năm….

Ngu tại… (địa chỉ nhà)

Tín chủ con tên là….. cùng toàn gia kính bái.

Gặp Lễ Vu Lan báo hiếu vào dịp Trung nguyên, chúng con nhớ đến ơn sinh, dưỡng dục thành của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ không biết lấy gì đền đáp. Chúng con xin được đọc bài văn khấn lễ vu lan tại nhà và chuẩn bị sửa sang lễ bạc lòng thành, kính dâng trước án..

Chúng con xin cúi lạy thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ …………. 

Cúi xin các vị tổ tiên thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con được bình an vô sự, mạnh khỏe, may mắn.

Tín chủ con lại xin cúi lạy kính mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, thụ hưởng lễ vật, độ cho tín chủ con muôn sự may mắn, vạn sự tốt lành.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Con xin kính cáo!

A Di đà Phật!”

Cúng rằm tháng 7 chúng sinh tại nhà

Cách chuẩn bị lễ vật cúng rằm tháng 7 cúng chúng sinh tại nhà

Cúng rằm tháng 7 chúng sinh hay còn gọi là cúng cô hồn được thực hiện cuối cùng và cần thực hiện cúng ngoài trời, trước cổng nhà hoặc ngoài đường. Dưới đây là các lễ vật cúng cô hồn cơ bản nhất cần chuẩn bị:

 •  Hoa quả tươi và bánh kẹo
 •  1 bát muối và 1 bát gạo
 • 12 hoặc 5 bát cháo loãng hoặc là cơm vắt
 •  Nước: 5 ly nhỏ, 3 cây nhang và 2 ngọn nến thờ
 •  Vàng mã: gồm 15 lễ tiền vàng mã trở lên, quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ
 •  Các món cúng chay như: chè, bỏng ngô, khoai lang luộc…

Nên nhớ cúng chúng sinh chỉ được cúng chay, không được cúng mặn và tất cả đều được bày biện, sắp xếp một cách trang nghiêm lên bàn thờ. Ngoài ra, nên ghi chép văn khấn rằm tháng 7 hoặc học thuộc văn khấn để khi cúng được thành tâm nhất!

Văn khấn rằm tháng 7 chúng sinh tại nhà

“Kính lễ mười phương Tam bảo chứng minh

Hôm nay ngày rằm tháng 7 âm lịch năm ….

Con tên là:…………………..tuổi……………….Ngụ tại …………………

Nay tín chủ con xin đọc bài cúng chúng sinh rằm tháng 7 âm lịch để trân trọng kính mời các vong linh chết đường chết chợ, các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, …về nơi đây thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con cúi lạy cầu xin xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được làm ăn may mắn, vạn sự như ý, toàn gia khỏe mạnh, bình an, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

 Chân ngôn biến thực 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

Chân ngôn Cam lồ thủy

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ , TA BÀ HA 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG”

Mong rằng, các bài văn khấn rằm tháng 7 tại nhà trên đây đã giúp quý bạn đọc chuẩn bị được bài cúng rằm tháng 7 một cách đầy đủ, chi tiết nhất. Cùng tham khảo thêm các mẫu văn khấn khác được đăng tải trên website tuvidongtay.com của chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *