Xem tuổi hợp nhau 1970

Chọn chính xác năm sinh để có kết quả tốt nhất

1. Nữ sinh năm 1970 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Canh Tuất hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi 1970 càng tốt
Năm sinh Điểm LUẬN GIẢI HỢP TUỔI
1960 7 Nữ 1970 hợp với nam 1960
1963 9 Nữ 1970 hợp với nam 1963
1969 7 Nữ 1970 hợp với nam 1969
1972 7 Nữ 1970 hợp với nam 1972
1978 7 Nữ 1970 hợp với nam 1978
1982 9 Nữ 1970 hợp với nam 1982

2. Nam sinh năm 1970 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Canh Tuất hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi 1970 càng tốt
Năm sinh Điểm LUẬN GIẢI HỢP TUỔI
1962 8 Nam 1970 hợp với nữ 1962
1967 7 Nam 1970 hợp với nữ 1967
1968 10 Nam 1970 hợp với nữ 1968
1976 7 Nam 1970 hợp với nữ 1976
1977 8 Nam 1970 hợp với nữ 1977

Xem tuổi hợp nhau 1970

TỬ VI

XEM TUỔI

XEM TƯỚNG